DİKKAT

Emniyet Valfleri Basınçlı Tank ve Ekipmanların Son Güvenlik Önlemidir.
Kazalara Sebebiyet Vermemek İçin Kontrol Edilmelidir.

EMNİYET VALFİNİN ( VENTİLİ ) GÖREVLERİ

Emniyet Valfi, monte edildikleri basınçlı ortamda artan enerji veya azalan besleme sonucunda ortaya çıkabilecek basınç yükselmelerine karşı sistemi korumaktadır.

Emniyet valflerinde temel amaç sistemin güvenliğini sağlamak olduğu kadar bu işlemin mümkün olduğunca az maliyetli şekilde yapılmasınıda sağlamaktadır .

YKS EMNİYET VALFLERİ; borulama sistemleri, basınçlı tanklar ve kazanlarda meydana gelecek aşırı basınçları, insanların çalışma alanlarında gelebilecek kazaları ve olası tehlikeleri önler.

EMNİYET VALFİ ( VENTİLİ ) SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sistem işletme basıncı
Emniyet valfinin açma basıncı
Akışkan cinsi
İhtiyaç tahliye kapasitesi
Akışkan sıcaklığı
Valf çıkışındaki karşı basınç

EMNİYET VALFLERİ ( VENTİLİ ) İÇİN ÖNERİLER

Emniyet valfini kesinlikle dikey bağlayınız.
Kapasiteye göre seçimi doğru yapınız. Bu konuda tablomuzdan yardım alabilirsiniz.
2 yılda bir mutlaka teknik servise veya basınçlı tank uzmanı yetkililerine bakım yaptırınız.
Reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak konstrüktif tedbirlerini alınız.

Emniyet ventili 6331 sayılı kanun gereğince “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği” ne ve bu yönetmelikte belirtilen basınçlı kap ve tesisat maddelerine tabiidir.
Basınçla çalışan tesisatlar, da emniyet görevi gören emniyet ventil mekanizması mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılmalı ve uygunluk raporu hazırlanmalıdır.

EMNİYET VALFLERİ ( VENTİLİ ) KULLANICI SORUMLULUKLARI

Emniyet ventilinin sağlıklı çalışmasını kontrol etmeyen Çalışma ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan periyodik kontrollerde tespit edilen firmalara “İşçi sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ihmaller” adı altında ciddi cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ( 2014/68 AB ) gereğince resmi gazetede uygulama yayına girmiş ve cezai yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre yapılacak tespitlerde idari ve para cezasının yanında, insan sağlığı ve can güvenliğini tehdit eden durumların tespitinde hapis cezaları ön görülmüştür.